Author

Jim
Texter, Swapper

About Jim

MAWI news (nov 1997) : Jim joined as swapper MAWI news (sep 1998) : Jim joined Hocus-Pocus as doublemember MAWI news (mar 1999) : Jim joined Old Bulls as doublemember

Jobs in Releases

  
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
showing 1 to 10 of 17 matches from 92882 total entries1 2
fullscreen
Title Group Category Year
downloadA Picture 1
Job: Text, Edit
Hocus Pocus
Diskmagazine, Slideshow
AGA Chipset required
cc98
added 5/20
downloadA Picture 2
Job: Text, Edit
Hocus Pocus
Diskmagazine, Slideshow
AGA Chipset required
cc11/98
added 5/20
downloadA Picture 3
Job: Text, Edit
Hocus Pocus
Diskmagazine, Slideshow
AGA Chipset required
cc99
added 5/20
downloadsBeret 0,5
Job: Text
Beret Squad
Diskmagazine
AGA Chipset required
cc1/98
added 5/14
downloadBeret 1
Job: Text
Beret Squad
Diskmagazine
AGA Chipset required
cc2/98
added 5/14
downloadsBeret 2
on Intel Outside 5

Job: Text
Beret Squad
Diskmagazine
AGA Chipset required
v8/98
added 11/07
downloadBigoz 12
Job: Text
Scalaris
Diskmagazine
3/96
added 5/13
downloadExcess 1
Job: Text
MadWizards
Diskmagazine
AGA Chipset required - interviews
a10/97
downloadExcess 2
Job: Text
MadWizards
Diskmagazine
AGA Chipset required - interviews
1/98
downloadExcess 3
on Quast '98

Job: Text
MadWizards
Diskmagazine
AGA Chipset required - interviews
a8/98

Interviews with Jim

Interview found inTypeAuthorYear
downloadVisitors 1Diskmagazine
AGA Chipset required - interviews
Phase Truce
Hangman - Kro - Neuromancer
a9/98
added 5/12

Interview Text

 J - Jim/Mawi
 L - Luk/Phase Truce
 L: Czeôê! Moûe sië przedstawisz..


 J:   Heipa!   Jestem  inteligentnâ,
wraûliwâ istotâ ludzkâ z duszâ klowna,
która zawsze spieprzy wszystko w najmniej
odpowiednim  momencie.  Wyskoczyîem z
brzucha mamy prawie 20 lat temu i ciâgle
sië  zastanawiam  dlaczego  tego  nie
pamiëtam?! Wyglâda na to, ûe byîem wtedy
mocno  nachlany.  Caîa  moja rodzina
zginëîa w wypadku samochodowym. Teraz
mam tylko psa Korowi
... read more