shot
shot
shot
shot
shot
shot
shot
shot
shot
shot
shot

Credits and Features

If you see an error in these credits, please tell us.

Release Features

TitleTypeAuthorcontained asYear
Music
(Noisetracker/Protracker)

Mikie

138308 bytes / crc
9FEC6AF2
a91
added 1/17

Musicdisk Contents

Gacuch (aka Accord)Typecontained asYear
Music
(Noisetracker/Protracker)


cc11/91
added 10/17
Music
(Noisetracker/Protracker)


cc11/91
added 10/17
Music
(Noisetracker/Protracker)


cc11/91
added 10/17
Music
(Noisetracker/Protracker)

missing - no download

cc11/91
added 10/17
Music
(Noisetracker/Protracker)

missing - no download

cc11/91
added 10/17
Music
(Noisetracker/Protracker)


cc11/91
added 10/17
Music
(Noisetracker/Protracker)


cc11/91
added 10/17
Music
(Noisetracker/Protracker)


cc11/91
added 10/17
Music
(Noisetracker/Protracker)


cc11/91
added 10/17
Music
(Noisetracker/Protracker)


cc11/91
added 10/17
Music
(Noisetracker/Protracker)


cc11/91
added 10/17
Music
(Noisetracker/Protracker)


cc11/91
added 10/17
MikieTypecontained asYear
Music
(Noisetracker/Protracker)


71860 bytes / crc
11D95F3C
a91
added 9/15

Group Members of Old Bulls Mentioned In This Prod

Charles Kluge, Gacuch (aka Accord), Hudi, Mikie, Processor, Zbuka

Downloads

Direct Files

Files From Features

Files From Contents

Information

About

Other members mentiond as well:. Loqs.

Text Inside this Production

                WITAMY W NASZYM PIERWSZYM MUZYCZNYM DYSKU , KT&RY Z NIEWIADOMYCH PRZYCZYN ZOSTA[ NAZWANY ... SIGH ...  SCROLL TEN PISZEMY PODCZAS WSPANIA[EGO, NIEPOWTARZALNEGO COPY-PARTY ZORGANIZOWANEGO PRZEZ JOKER I LUZERS TEAM 16.11.91 PANUJE TUTAJ ABSOLTUNY CHAOS I ANARCHIA!!! (PATRZ LOGO) NA SZCZ$*CIE ZJAWI[O SI$ TU I TERAZ KILKA WSPANIA[YCH OSOBISTO*CI *WIATA KOMPUTEROWEGO Z CA[EJ POLSKI.  PRZEDE WSZYSTKIM PRAGNIEMY PRZEPROSI# ZA NIEWIELK> ILO*# B[$D&W LITEROWYCH... SP
... read more