PARTY

Berzan Party 19
Party

 • Country: Sweden
 • City: Linköping
 • Location: School
 • Party began on: 1997-02-28
 • Party ended on: 1997-03-02

About

-[TEXT BEGIN]----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Spel- och datakonventet - "Berzan Party #19"
-----------------------------------------------------------------------------

1. PARTY ... :) 1.1 Tema 

- Spel- och dataintressen med ungdomlig inriktning
Syftet med konventet är att gynna kreativ datoranvändning såsom programmering,
datorgrafik och musikkomposition, genom att sprida information om det och att
förena dataintresserade.1.2 Arrangörer 
- Berzans Datasektion-

Konventet arrangeras av Berzeliusskolans datasektion. Datasektionen är en
idéel elevförening med en daglig verksamhet på skolan. All eventuell vinst går
oavkortat till föreningsverksamheten.
För mer information om föreningen - titta in i vår lokal på Berzan.1.3 Konventanor - det nittonde konventet i ordningen sedan 1990.
Datasektionen har, från att det började, arrangerat minst två evenemang per
år. Under en längre tid handlade det mest om "rena" så kallade "datapartyn"
med inriktning på Amiga, men under de senaste tre åren har även pc-ägare sökt
sig hit.Vi fortsätter med att ha bräd-, kort- & rollspelsturneringar eftersom en stor
del av våra besökare även verkar vara intresserade av dessa aktiviteter.Konvent nr. 16 provade vi med att erbjuda besökare möjligheter till
internetanslutning. Att det blev ett stort intresse kring det, var inte helt
oväntat. Denna gång satsar vi mycket mer på nätverk-/internetbiten.För er som har varit på något av våra tidigare partyn hoppas vi att trots
storleken (på konventet) kunna förmedla det intrycket att det fortfarande är
det gamla mysiga "Berzan Partyt" som besöks.

-----------------------------------------------------------------------------

2. Tid - den 28 Feb - 2 Mars (fredag till söndag) kl. 18:00 - 10:00 (40 h)

-----------------------------------------------------------------------------

3. Plats - Berzeliusskolan, Linköping

-----------------------------------------------------------------------------
Huvudlokalen är som vanligt skolans aula, men vi har även tillgång till andra
salar på skolan. Vi kommer inte att lida av "direkt" utrymmesbrist, men
antalet platser i huvudlokalen är dock begränsade. En bokad plats kan hållas 
till senast kl. 21:00 på fredagen. Obs! Platsavgift på 30 kr/plats
(en plats motsvarar c:a 1,2m*0,8 m) tillkommer oavsett förbokning eller inte.
Förbokade platser kommer att markeras så att det inte uppstår samma problem
som sist.

För bokning av plats - ring: Hanna Gyllensten 013-XXXXXX eller
E-maila till cevery@algonet.se


			
Ange: ditt namn, tele.nr., datortyp och typ av bänkplats som önskas.
Möjliga platser är: med /utan nätverkanslutning i huvudsalen /lugnt rum
(stereofritt rum).
Vill man vara nätverkansluten skall man också ange om det gäller BNC /TP
och om man har tänkt att bara spela över nätet /bara internet:ta /både spela
över nätet och internet:a. 3.1 Anslutningsresor m.m.Med bil/taxi - se vår karta över Vasastan (stadsdelen). Buss/tåg - se karta och
Östgötatrafikens busstidtabeller. Ett annat alternativet är att mot 10 kr bli
upp- och nerskjutsade från och till konventet och resecentrum i vår minibuss.
För skjuts - ring:Vakant eller E-maila till cevery@algonet.se3.2 Entré -

 
anmäl er vid receptionen och följ instruktionerna3.2.1 Entréavgifter - 


endast 50 kr + eventuell platsavgift (50 kr)
Rabatten för DS-medlemmar (96/97) är 20 kr vid inträde. För mer info - titta
in i vår lokal.
Entréavgifter till "Berzan Partyt" är till för att finansiera all verksamhet
under helgen. Et, tillsammans med förtjänsten från vår försäljning under
konventet och sponsorbidrag, täcker alla våra utgifter för detta konvent. 
Dock kommer minst 50% av överskottet att delas ut i våra tävlingar inom
programmering, datorgrafik och musikkomposition. Resten blir ren vinst för
föreningen.3.3 Bänkplatser -


C:a 1,2m*0,8m stora
Ett är endast besökare som har betalat för plats som har rätt att ha någon.
Skulle inte en bänkplats räcka till, kan man betala 30kr extra för 
ytterligare en. Platser med en förbokad-skylt är självklart också förbokade, 
alltså upptagna. 3.4 ReceptionReceptionen kommer att vara bemannad dygnet runt och finnas i foajén utanför
huvudlokalen. Till receptionen kan du vända dig om du vill ställa frågor
eller anmärka på något som hänt eller om något har gått sönder. Där kan du
också lämna in upphittade saker och ditt bagage. Anmälningar till diverse
tävlingar kommer att tas emot här.3.4.1 Bagageinlämning


Vid receptionen kommer vi att ha bagageförvaring. Lämna in dina saker så
bevakas de garanterat dygnet runt. 
Om du t.ex. skulle vilja gå och äta, men inte har någon som ser till dina
grejer, så kan vi självklart göra det.3.4.2 Duschar


För våra besökare som av någon anledning vill duscha har vi ordnat sådana
möjligheter. Speciella duschtider kommer eventuellt att sättas. I gengäld
blir det gratis dusch. Duschutrymmena finns i idrottshallen (Vasahallen)
bredvid.
Anmälan kommer att kunna göras vid receptionen.3.5 Övernattning


En separat skolsal tjänas som sovsal. Salen ligger avskiljt från huvudlokalen
och andra högljudda platser. 
Ingen rejv tillåten.3.6 Information3.6.1 Storbildsskärmen


Vi kommer, via en videoprojektor, köra information och dylikt på en storbildskärm.
Om några ändringar görs under konventet kommer dessa att anslås bl.a. här.
Vid önskan om att köra något särskilt på skärmen - kontakta någon
demotävlingsansvarig. För mer information:VAKANT3.6.2 Anslagstavlan 


Anslagstavlan finns belägen vid entrén i närheten av receptionen. Meddelanden
och eventuella ändringar under konventet kommer även att stå här.

-----------------------------------------------------------------------------

4 Evenemang

-----------------------------------------------------------------------------
4.1 Demotävlingar


För att vi ska kunna få en uppfattning om hur många som tänker delta i
tävlingarna skall alla deltagare registrera sig i förväg. Detta göres, dock
tidigast under partyt, på de listor som kommer att finnas uppsatta längst
fram i huvudlokalen (framför storbildsTV:n). Det är också där som bidragen
skall lämnas in. Det är MYCKET viktigt att alla bidrag som lämnas in på
diskett är noggrant MÄRKTA! Detta underlättar för oss och minskar markant
risken för misstag.På disketten ska det stå:

Vilken tävling det gäller

Artistens riktiga namn

Artistens handle/grupp

Bidragets namnDEADLINEN GÄLLER!

Om ni lämnar in ert bidrag försent (t.ex. 1min) blir ni automatiskt
diskvalificerade. Inga undantag gäller.15:00 på lördagen är DEADLINE i alla demotävlingar. Artisten måste vara
närvarande på partyt (om flera personer har medverkat till bidraget 
(t.ex. till demotävlingen) måste minst en av dessa vara närvarande på partyt).
Samma person/personer får bara lämna in ett bidrag i varje tävlingskategori.
För att en tävling skall bli av krävs det att vi får in minst tre (3)
kvalitativa bidrag i den kategorin.
Vid oklarheter - ring: 013-123852 / 010-3344493 (Emil Eklund)4.1 Demo/Intro


Om bidragen kräver interaktion eller inställning utöver det vanliga ska EN
representant ur gruppen visa detta innan eller vara med vid visningen.

Amiga demo:
Lämnas in på:	1st. DD (OFS/FFS) Amiga disk.
Storlek:	Skall rymmas på disketten.
Körs på en:	Amiga 1200, 4MB, 1220 25/30
Från:		DH1:Party/BP19/Demo/
Övrigt:		Produktionen skall vara exekverbar.

PC demo:
Lämnas in på:	1st. DD/HD(MS-DOS) PC disk.
Storlek:	Skall rymmas på disketten.
Körs på en:	P133, 64MB, SB32, CL5446(2Mb)
Från:		E:Party/BP19/Demo/
Övrigt:		Produktionen skall vara exekverbar.
4.1.2 Musik
4ch:
Lämnas in på:	1st. DD (OFS/FFS) Amiga disk.
eller:		1st. DD (MS-DOS) PC disk.
Storlek:	max 720 kb (opackad).
		max 3.00 min.
Spelas i:	ProTracker 2.3d.
På en:		Amiga 1200

Chip:
Lämnas in på:	1st. DD (OFS/FFS) Amiga disk.
eller:		1st. DD (MS-DOS) PC disk.
Storlek:	max 20 kb (20480b, opackad).
		max 3.00 min.
Spelas i:	ProTracker 2.3d.
På en:		Amiga 1200

Multi ch:
Lämnas in på:	1st. DD/HD (MS-DOS) PC disk
Storlek:	Skall rymmas på disketten.
		max 3.00 min.
		5-32 kanaler.
Spelas i:	Fast Tracker II (2.x).
På en:		P133, SB32.
4.1.3 Grafik
Frihands-grafik:
Lämnas in på:	1st. DD (OFS/FFS) Amiga disk.
eller:		1st. DD/HD (MS-DOS) PC disk.
Storlek:	Skall rymmas på disketten.
		Max 800x600x256, 24 bitars palett.
Format:		GIF eller IFF.
Visas i:	SEA(PC) eller FastView(Amiga).
På en:		P133, CL5446(2MB) eller en A1200(2+4MB).
OBS! Detta är en tävling för frihandsritad datorkonst, inga bidrag som är
renderade och/eller skapade/behandlade i bildbehandlingsprogram
(som t.ex. PhotoShop) är tillåtna. Bilden skall vara frihandsritad direkt
på dator, d.v.s. scanner, digitizer eller dyl. får EJ användas.
Trace/Rend:
Lämnas in på:	1st. DD (OFS/FFS) Amiga disk.
eller:		1st. DD/HD (MS-DOS) PC disk.
Storlek:	Skall rymmas på disketten.
		Max 800x600.
Format:		Alla format som stödjes av nedanstående program.
Visas i:	SEA(PC) eller FastView(Amiga).
På en:		P133, CL5446(2MB) eller en A1200(2+4MB).

Alla program tillåtna. Motivet MÅSTE vara ens eget.4.1.4 Utsortering, Presentation & Röstning:
1. Bidragen lämnas in före Deadline (Lördag, 15:00).
2. Bidrag som ej klarar de ställda kraven sorteras bort.
3. Vid behov av ytterligare en utsållning (t.ex. vid för många bidrag)
  tar sig vår jury friheten att sortera bort de bidrag de anser ha minst
  vinst-chans.
4. Tävling. Bidrags-presentation (Lördag, ca 20:00).
5. Röstning (på blankett, inträdes-biljett eller via en dator)
6. Eventuella klagomål (t.ex. ripp-offs mm.) kan framföras inom en halvtimme
  efter tävlingens slut. För att ett klagomål skall vara giltigt, måste den
  eventuella orsaken bevisas på plats.
7. Juryn tar hänsyn till eventuella klagomål och/eller röstfusk och gör vid
  behov en andra utsållning.
8. En vinnarlista sammanställes.
9. Prisutdelning, hålles mellan 09:00 och 10:00 på söndag morgon.
Presentation av bidragen hålles tidigast 20:00, lördag kväll. Röstning sker
enligt tidigare röstningssystem som i stort består av en skriftlig röstning
bland besökarna, parallellt med en intern skriftlig röstning bland deltagarna
respektive kategori. Sammanställnings-resultatet från de två delsystemen
utvärderas sedan av en opartisk jury, bestående av arrangörer. Om någon 
besökare har något att anmärka på bidragen eller presentationen skall detta
göras inom en halvtimme efter det att alla presentationer har framförts.4.1.5	Prisutdelning:Prisutdelningen hålls mellan 09:00 och 10:00 på söndagsmorgonen. Priserna kan
variera beroende på antalet besökare men här följer en ungefärlig lista.
De flesta priserna är i form av kontanter.
OBS! För att erhålla ett pris MÅSTE respektive vinnare själv uthämta priset
vid prisutdelningen.
I annat fall utgår priset helt och hållet.

			1.	 2.	 3.
			=========================
Demo	- Amiga:	800:-	600:-	400:-
	- Pc:	 	800:-	600:-	400:-
Grafik	- Freehand:	500:-	400:-	300:-
	- Trace/Rend:	400:-	350:-	300:-
Music	- Multi ch:	450:-	300:-	250:-
	- 4 ch:		450:-	300:-	250:-
	- Chip:		300:-	250:-	200:-
4.2   Nätverk anordnas med hjälp av bl.a. L&J Trading


10BaseT (Twisted Pair) och 10Base-2 (BNC) Ethernet anslutning till internet.
Netscape och andra internet relaterade programvaror samt drivrutiner till de
flesta nätverkskort kommer att finnas lokalt på NT-Servern. 
Egna nätverkskablar får ej kopplas in utan godkännande från arrangörerna.
BNC-kablar får ej brytas utan tillstånd. Någon form av spelturneringar på
nätet kommer att hållas.
Kablar och nätverkskort av combomodellen kommer att säljas för
ett-par-kronor/metern resp. c:a 250 kr under konventet.

För mer info - ring (priser m.m.): Internet	anordnas tack vare IT-cafét berZyber:


IP-Adresser och temporära E-mail adresser kommer att delas ut vid inträdet.
2Mbit lina. Separata Amiga och PC linor.Spel:


Ej schemalagda turneringar i t.ex. Quake, Rise of the Triad, Warcraft II,
Command & Conquer, eller dylikt, kommer att anordnas. 4.3  HappeningsCola-hävning anordnas tack vare Coca Cola:


En mycket prestigefylld tävling! Drick upp 1.5 liter CC snabbast och du är en
vinnare! Rekordet från "The Party" (40 s) slogs på vårt senaste konvent
(på endast 39 s (av Erik "Snork" Lundh)). Vid kvalomgången gäller det att
häva en halv liter på en av de åtta bästa tiderna. Finalen är kl. 15:00 på
lördagen och man kommer att kunna kvala fram till kl. 12:00 på lördagen.
Dock kostnad: 10 kr/kvalförsök. För sina bedrifter uppe på scenen kommer
vinnaren som pris att få något högst uppskattat.Diskettkastningstävling:
Tävlingen äger rum på fotbollsplanen utanför partylokalen tidigt på
söndagsmorgonen. Reglerna är enkla: Den som kastar en 3.5" disk och får den
att hamna längst bort, vinner. Deltagarna ställer upp med egna "otrimmade"
disketter (dock gärna elektroniskt defekta). Rekordet är för närvarande bara
69 meter. Finfina priser kommer att delas ut till vinnaren.4.5	Laserdome anordnas med hjälp av företaget LaserdomeI och med vårt avtal med "Laserdome" finns möjligheten att springa av sig allt
konventsnask. För en penning som motsvarar deras medlemspris (40 kr) får man
uppleva tjugo minuter fyllda av adrenalin. Laserdome arenan ligger fortfarande
strategiskt placerade i närheten av konventområdet. För de som trots allt vill
känna sig fräscha finns det duschar och omklädningsrum vid arenan.
En turnering kommer att anordnas på fredagskvällen från kl. 21:00. I varje
spelomgång kämpar tre lag, med tre spelare i varje, om en trolig finalplats
(beror på antalet anmälda lag). Anmälningsavgiften ligger på 60 kr/person och
ger minst en spelomgång /deltagare. Anmälan görs vid receptionen på konventet
senast kl. 20:55.
Turneringens bästa skytt (mest poäng under ett spel) erhåller ett medlemskap i
Laserdome. Det vinnande laget får frispel.4.6 	Sonyplaystation anordnas tack vare Spel & TeleshopenTurneringar kommer att anordnas, men meningen är att så många som möjligt av
besökarna skall få möjlighet att testa denna spelkonsol.
Eventuellt delas priser ut i turneringarna.4.7 	Bräd-, kort- & rollspelsturneringarFolk från det svenska förbundet för roll- och konfliktspel (SVEROK),
spelföreningen Dragon's Den, teater & lajvgruppen KultUr, spelbutikerna
Tradition och Spel & Teleshopen, m.fl. kommer att finnas på konventet och
informera om sig själva. Priserna i turneringarna kommer troligtvis att bestå
av prylar, presentkort eller annat av värde.4.7.1 	Magic - kortspel sponsras av Spel & Teleshopen


Turneringen kommer att vara typ II, standard turneringsregler. Swiss-style.
Turneringen börjar kl. 12:00 på lördag och fortsätter i c:a åtta timmar.
KOM I TID!
Vår arrangör: (arrangören av SM-i-Magic:
        Henric "Fork" Johansson från Dragon's Den.?)4.7.2	Vampire - THE MASQUERADE från Mind´s Eye Theatre 


(Ett spel som suger)


Den 1-3 November (under nattetid) kommer det att hållas ett vampyr Lajv
(levande rolspel) i Linköping. 
Kostnaden för att deltaga är för medlemmar i KultUr 30 kr och för övriga
80 kr. Man måste dessutom vara 16 år fyllda (undantag kan göras i vissa fall)
för att få deltaga. Det kommer bara att finnas ett begränsat antal platser så
vänta inte med att anmäla dig.
Medlemsskap i KultUr kostar 20 kr och kan betalas in tillsammans med
deltagaravgiften.
För mera information och föranmälan - ring: (013- 17 44 58 (Ludvig).)? 	4.7.3 	Necromunda(?) arrangeras av Tradition - spelspecialisten.4.8 	Fler tävlingar/turneringar är under planeringFör mer info - ring: 013 - 790 36 (Martin) eller
        E-maila till cevery@algonet.se4.9 	Filmvisning


Filmvisning i separat rum kommer att finnas under konventet. Om så önskas,
kan medtagna filmer visas. Hör vid receptionen. Filmförslag och frågor kan
E-mailas på cevery@algonet.se
-----------------------------------------------------------------------------

5	Föda på "Berzan Party #19"

-----------------------------------------------------------------------------
5.1	Kiosk


I vår kiosk i foajén (utanför aulan) kan man köpa allt nödvändigt: Coca Cola,
JOLT Cola, godis, chips, Gorby's, Panpizza, disketter, vår nya T-shirt och
mugg, m.m. Datalitteratur från akademibokhandeln kommer också att finnas till
salu.5.2 	Äta ute - 


Vi har avtal med matställen i närheten (se vår karta)

BP-besökare får mot uppvisande av stämplad hand och biljett köpa "lunchpaket"
för endast 40 kr. 
Matställena kan även ha andra erbjudanden (se matguiden och matställenas
annonser i foldern). Matställen som har avtal med:


VAK-ANT


Vi står för kaffe och te åt besökare som har egen mugg/kopp tillgänglig
(Köp vår mugg!). Kokplattan och mikrovågsugnen, som kommer att finnas vid
receptionen, får användas vid förfrågan.
För folk med ordentliga matvanor kan vi nämna att det finns mataffärer
i närheten. -----------------------------------------------------------------------------

6	Förbud

-----------------------------------------------------------------------------

6.1 	Försäljning/annonsering


Ingen försäljning eller annonsering får förekomma på konventet utan
konventledningens tillstånd. 6.2 	Ommöblering av utplacerade möbler och dylikt


Det finns anledningar till att vi har placerat borden som de står. Dels av
praktiska skäl för att minska trängsel, dels ur brandsäkerhetssynpunkt
- så, flytta inga bord! 6.3	Öppen eld
Ta inte med er något gasolkök eller liknande till konventet.6.4	Droger
Berzan Partyn är drogfria konvent. Användandet av droger kan leda till
polisanmälning och avstängning för all framtid från konventet och andra
konvent med anknytning till Berzan Partyt. 
Rökning är inte tillåten i skolans lokaler.6.5 	Stöld
Omfattande stölder polisanmäls och skyldiga avstängs för all framtid från
konventet och andra konvent med anknytning till Berzan Partyt.6.6 	Utbyte av information
Vi ansvarar inte för vad besökare har med sig på t.ex. sina hårddiskar
och vad som utbytes mellan besökare.-----------------------------------------------------------------------------

7	Avstängning

-----------------------------------------------------------------------------

Brott mot regler i paragraf 6 eller annat odrägligt uppträdande leder till
avstängning från konventet.
       
-----------------------------------------------------------------------------

8 	Senaste info...

-----------------------------------------------------------------------------
finns:  på våra hemsidor: http://www.algonet.se/~cevery/
     och på Prowler BBS: nod#1:  013 - 15 60 28
               nod#2:  013 - 15 28 65


-----------------------------------------------------------------------------

9  Övrigt

-----------------------------------------------------------------------------Sidan beräknas ha ny info den 27/1 kl 24.00 ses då :) 


 
BP har även några sponsorer :)

Pizzeria Libano


Synpunkter kan lämnas till cevery@algonet.se

-[END OF TEXT]---------------------------------------------------------------

Releases and Competitions

Competitions

Demo CompetitionRankingAuthorYear
downloadsPardone1Tulou
Dr. Strangelove - Joker
a3/97
added 12/97
downloadElements2Logic Probe
Diztinct - Joyce - Pulse - ...
a3/97
added 6/11
40k Intro CompetitionRankingAuthorYear
downloadShut Up!1Jam
Decibel - Fringe
cc3/97
added 2/16
downloadGlamour2Darkage
Corrosion - Decibel - Modem
3/97