mod. dahau machine
Text Inside this Production

  dahau machine 

#$ dahau machine $#
 by gazownik grozny 
 jude to piekarnik ! 

gincie zydy jedne !!!
 zydy !!!!!!!!!!!!!! for dahau dezign  
  in 1940.6.66