Author

Zero
Coder

  • Known as active in 1998
  • Known as member of Nah-Kolor in 1998
  • Also with this name: Zero, Zero (Crypt), Zero (Cryptoburners) (NO), Zero (Amigaze Team) (FI), Zero (Powerlords/The Powerlords) (GB), Zero (Nato, Tew), Zero (Garbage) (PL), Zero (Balance, Septic, Moment 22) (SE), Zero (Ipc) (PL), Zero (Measure) (PL), Zero (Extend) (FI), Zero (Dragon's Year 76) (ES), Zero (Binary Mystery) (CZ), Zero (Intensity), Zero (Outlaws) (DE), Zero (Sirocco) (GB), Zero (Deadline) (NO)

Jobs in Releases

  
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
showing 2 matches from 97289 total entries
Title Group Category Year
downloadHardcore
on Spoletium 1 (1998)

Job: Code (mountains)
Nah-Kolor
64k Intro
AGA Chipset required
3/98
added 12/07
downloadSide FX
on TRIP 98

Job: Code (c2p)
Nah-Kolor
Demo
AGA Chipset required
1/98
added 11/07