Invitation to Summer Libation Camp 5 - 1999

found inTypeAuthorYear
downloadSummer Libation Camp 5 Invitation
on Astrosyn 1999
64k Intro
AGA Chipset required - No author infos
7up
a3/99
added 5/17
_E_C1_S2

_M2
                      
     5 pmaC noitabiL remmuS      
            
                      
_M3
                      
                      

_M1
   _S0
    Mielno 1999  
_M3
_S0
Jak zwykle z nieokieîznanym
entuzjazmem  musimy  wam
wszystkim zakomunikowaê, ûe
odbëdzie sië piâta edycja
najpopularniejszej pijackiej
imprezy na scenie. Imprezka
ta  obrosîa  juû  niejakâ
legendâ i raczej bîedem lub
teû   nietaktem   byîoby
pominiëcie  jej  w  swoim
wakacyjnym   kalendarzyku
organizacyjnym.  Poprzednie
edycje  zapisaîy  sië  w
pamiëci  przybyîych  dosyê
gîëboko i miejmy nadziejë,
iû   czas  spëdzony  w
nadmorskim kurorcie i w tym
roku nie okaûe sië straconym
:).


Caîy  jump  odbëdzie  sië
DOKÎADNIE  W  TYM  SAMYM
MIEJSCU jak co roku.

Jest  to  takie  fajne
nadmorskie    miasteczko
Mielno poîoûone 15 km od
Koszalina. Zimâ to tam nie
ma nikogo, ale latem jest
mnóstwo     zajebistych
panienek,  samochodów  na
niemieckich  blachach  (z
îokciowcami),  co kawaîek
jakieô lokale, dresiarze,
bary  itp...  Ûycie sië
zaczyna wieczorem a caîy
bal sië konczy dopiero o 6
rano albo i póúniej... Tym
raze  jump przenosimy na
pole obok, czyli juû nie u
babci C.  Ale kto wie :>
Jednak      najlepiej
przychodúcie na promenadë w
Mielnie a ktoô z trzeúwych
bëdzie czekaî na Was (albo
i nie!).

Imrezujemy  juû  od  6
sierpnia 1999 (piâtek), a
koïczymy  ....  kto wie
kiedy.

Jak   doskonale  wiecie
nastaîy  czasy,  gdy  z
rocznicami  przeôciga nas
tylko Intel Outside, yeee,
czyli jesteômy na topie! W
tym roku postarajmy sië,
ûeby  to  party  byîo
najlepszym   jumpem   w
ostatnim
dziesiëcioleciu!!!!

Dojazd:

Czubek jëzyka za przewodnika
(Jak traficie do Koszalina
to sië kogoô zapytajcie)


kontakt:
 Azzaro/Mawi
 zorka19@puma.tu.koszalin.pl 
 t.094)3410841
 
 
 Drf/Luzik dizajn
 jaszcz@puma.tu.koszalin.pl 
 t.094)3413241
 
 
 QIX/Goods
 sobol@main.wsm.szczecin.pl 
 094)453502
 
 Kredytki: 
 
 kod/grafa/dez - Sadi
 muza     - Dune
 
 
 Tekst sië nie restartuje
 
 
 DI  END
_S7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_S1 
_M1        6 Sierpnia 1999      
_M2        9991 anipreiS 6      
_M1        6 Sierpnia 1999      
_M2        9991 anipreiS 6      
_M1        6 Sierpnia 1999      
_M2        9991 anipreiS 6      
_M1        6 Sierpnia 1999      
_M2        9991 anipreiS 6