Inteview with Blaze

found inTypeAuthorYear
downloadExcess 1Diskmagazine
AGA Chipset required - interviews
MadWizards
3d Addict - Acid - Arp - ...
a10/97

    WYWIAD Z BLAZE/FLOPPYK - Klaf/Freezers
B - Blaze/FloppyK - Witaj Blaze.  Jesteô na scenie
stosunkowo krótko, ale wiëkszoôê osób
juû Cië zna. Wypadaîo by sië jednak
przedstawiê  wiëc  postaraj  sië
powiedzieê kilka sîówek o sobie tak by
wszyscy  którzy  znajâ Cië  troszke
sîabiej mogli sië czegoô ciekawego o
Tobie dowiedzieê.  Na naszej scenie
jest przecieû wielu nowych pierdolców
którzy  napewno  czytajâ teraz  ten
wywiad (Hi nowe pierdolce !) Napisz
kilka  slówek o swoich zaletach i
wadach.

B - No tak, widaê wreszcie mnie Klaf
dopadî i stara sië przeprowadziê ze
mnâ ten wywiad hyhy..  No ale nic.
Muszë  tu  powiedzieê, ûe  jest to
pierwszy mój wywiadzik w ûyciu, wiëc
jeôli  jakieô  odpowiedzi bëdâ bez
sensu, nie przejmujcie sië tym... Jak
sîusznie zauwaûyîeô, jestem na scenie
krótko,  dla  niektórych  aû  za
(wtajemniczeni wiedzâ o co chodzi &^),
dokîadniej - 15 miesiëcy. Jednakûe w
tym czasie wyrobiîem sobie jako-takâ
renomë i jako-tako sië z tym wszystkim
oswoiîem i zapoznaîem. Dziwne zresztâ
by byîo, jakbym tego nie uczyniî &^).
Piëtnaôcie miesiëcy, to znów nie jest
tak  krótko.  Anyway, jak wiadomo
jestem sobie swapperem, obecnie we
Floppy.  Oprócz  tego  staram sië
udzielaê ogólnie dla sceny:  a to
pisaê jakieô texty do Bigoza &^), a to
jebaê sië z czartsami w King Packu, a
to jeszcze wydawaê swojego. Wierzcie
mi - to wcale nie jest takie proste
jak sië wszystko do kupy zsumuje.
Wracajâc jednak do pytania. Mam 17
latek, za póî roku nadejdzie zbawcze
18. Sîucham sobie ciëûszej muzyki niû
disko polo czy Scorpions - jedynego i
niepowtarzalnego  metalu  (ale jego
pochodnych jak hardcore czy grunge
teû).   Przy   okazji  namawiam
wszystkich,  którzy  nie spróbowali
takiej muzyki a obracajâ sië w krëgach
disko  czy  rapu  do skosztowania!
Wymioty zapewnione! &^). Chociaû nie
stronië od takich klimatów jak trance,
ambient czy wogóle rave. Ale nie taki
komercyjny  jak  Scooter  czy inne
Blumcheny, tylko taki undergroundowy.
Zajebiste  klimaty  to jest to co
lubië...  Mieszkam  sobie w takim
zadupiu, co sië zwie Parczew. Pewnie
wiëkszoôê z Was nie wie nawet gdzie ta
wiocha leûy hyhy... Coô koîo ruskiej
granicy, znajdúcie sobie zresztâ na
mapie.  Jako ûe moje miasteczko jest
doôê maîe, wszyscy prawie sië znajâ i
- niestety - znajâ moich starych.
Takûe z zabaw typu chlanie czy burdy
nici...  Hmm, wady i zalety?  Oû
kurwa, muszë? No dooobra... Najpierw
moûe od tych lepszych stron mojej
osoby, co by Was przekonaê do mnie
hyhy...  Jestem  czîowiekiem  doôê
porzâdnym, przynajmniej tak mi sië
wydaje.   Wszystko  lubië  mieê
poukîadane, wszystko musi byê u mnie
zapiëte  na  ostatni  guzik.  A
szczególnie w swappingu, bo w ûyciu
prywatnym róûnie to z tym bywa hyhy...
Nastëpnâ rzeczâ, którâ nie wiem czy
moûna uznaê za zaletë czy wadë jest
to,  ûe  staram sië nie mówiê, w
przeciwieïstwie do niektórych, jakichô
brzydkich  rzeczy.  Bynajmniej nie
chodzi mi tu o przekleïstwa, bo kurw
czy  chuji  moûna  znaleúê w moim
sîowniku peîno &^). O, moûe ujmë to
tak  - jestem tolerancyjny.  Nawet
jeôli mnie czîowiek mocno wkurwia,
jeôli mam coô do niego - przewaûnie mu
tego nie mówië. Nie, ûebym sië baî,
ûe dostanë po ryju or somfink. Po
prostu taki juû jestem hyhy.  Nie
majtam lamerami na wszystkie strony,
nie wyzywam od debili czy matoîów.
Ofkoze  jak  ktoô  paîë  przegnie
naprawdë,  wtedy reagujë - inaczej
siedzë cicho. Innâ mojâ wadâ jest to,
ûe raczej jestem maîomówny w real
time.  Listy to jednak co innego, na
ûywca  jak pewnie ludzie zauwaûyli
jestem inny.  Nic na to takûe nie
poradzë,  choêbym  sië  staraî nie
przeîamië tego.  Inne?  Lenistwo do
wszystkiego, co nie jest zwiâzane ze
scenâ, naprawdë. Szkoîë, rodzinë, dom
- olewam wszytsko równo.  Nie wiem
czemu tylko do swappingu mam takie
zaciëcie i ambicjë. Poczuîem chyba,
ûe tylko tutaj mogë coô zdobyê, coô
uzyskaê.  I jak widaê sprawdziîo sië
hyhy...  Jak przy szkole jesteômy, to
jak pewnie wiëkszoôê z Was, tak i mnie
wkurwia   ona  niesamowicie.   A
szczególnie   moja  -  Technikum
Elektroniczne. Moûe nie patrzyîbym na
wszystko takim okiem, gdyby nie moja
pojebana  klasa.  Oprócz  trzech,
czterech osób z którymi przez te trzy
lata  sië  zakumplowaîem na serio,
resztë uwaûam za gîâbów i debili. A
szczególnie   takiego   jednego...
Zresztâ, kogo moûe to obchodziê? Ûyjë
nadziejâ, ûe jeszcze tylko do piâtej
klasy  dociâgnâê (obecnie jestem w
trzeciej) i bëdë miaî spokój. No, ale
proszë îaskawego wywiadowcë o nastëpne
pytanie...


K  -  Jesteô aktualnie w jednej z
najlepszych  grup  w naszym kraju.
Jednak  nie  od  razu sië w niej
znalazîeô.  Ostatnimi czasy z tego co
zauwaûyîem  doôê  czësto zmieniaîeô
grupy.  Czy w Floppy masz zamiar
pozostaê na dîuûej czy jest to tylko
kolejna przystaï ?

B  - Wiesz, mam zamiar sië tutaj
zatrzymaê na dobre.  Po prostu nie
czujë potrzeby zamiany Floppy na innâ
grupë.  Prawdâ jest to, ûe ostatnimi
czasy  troszkë  szalaîem  z  tymi
grupkami.  Phuture  303, Appendix,
IRIS, póúniej znów Appendix. Mocno
sië ludzie dziwili, ûe jakoô nie mogë
zagrzaê miejsca.  Teû sië dziwiîem
&^).  Ale przez jakiô czas po prostu
szukaîem   dla   siebie   czegoô
odpowiedniego, czegoô co mi wystarczy
do koïca moich scenowych dni. I mam
taki zamiar - zostaê we Floppy juû do
koïca.  Chyba, ûe mnie wyjebiâ albo
sië grupa rozjebie. Chcâc nie chcâc
musiaîbym  sobie  poszukaê  czegoô
innego, jeôli oczywiôcie nie znudzi mi
sië jeszcze caîa ta zabawa. Mam tutaj
fajowych  kumpli  - Defa, Reviego,
Thorusa (hi!).  Takûe w grupce jest
zajebisty   klimat,   jedyny   i
niepowtarzalny.  Nie przeczë, ûe nie
poleciaîem na nazwë, na produkcje, bo
tak byîo.  Jednak oprócz produkcji
jest teû coô w grupie fajowego, jakaô
niê przyjaúni.  I to jest baaardzo
piëkne &^).


K - Jesteô swapperem bardzo aktywnym i
robisz o wiele wiëcej niû normalny
zwykîy swapper. Powiedz, jak starcza
Ci na to wszystko czasu no i co robisz
poza swappem jeôli chodzi o scenowe
sprawy.

B - Jak powiedziaîem wyûej, robië coô
wiëcej niû tylko swappië. Piszë arty
do  Bigoza na przykîad (commercial
break:  Bigoz jest kurwa najlepszy!
Squeezers teû!  &^).  Wspóîredagujë
teû taki nowy magazyn o metalowej
muzyce called '666, Hell Street' (2nd
commercial  break:  supportujcie to
kurwa!  Nie pierdoliê mi, ûe nikt
oprócz kilku ludzi którzy wchodzâ w
skîad jakûe elitarnej grupki Stage
Diving Club nie sîucha metalu! A jak
wiecie,  bez  artykuîów  magazyn
upadnie...).  Pierwszy numerek sië
jeszcze nie ukazaî, ale tak do koïca
roku  powinien.  Co  wiëcej?  Ano
zajmujë sië od niedawna chartsami w
King Packu. Wiesz, rozsyîanie votek,
mëczenie ludzi ûeby je wypeîniali,
liczenie - to teraz moja dziaîka, nie
The Kinga.  Pewnie skubany z ulgâ
odetchnâî jak mi to oddaî hyhy. Innâ
czynnoôciâ którâ bëdë robiî (lub juû
robië - nie wiem kiedy czytacie ten
wywiad)  bëdzie  wydawanie  swojego
packa.  Freak sië ma nazywaê i wogóle
bëdzie da best... Ale to zobaczycie
niedîugo (albo juû zobaczyliôcie &^).
Oprócz tych ogólno scenowych rzeczy,
jeûdûë na parties, spotykam sië z
kumplami i ofkoze chlejë.


K - Kontaktów masz sporo. Jak wiëc
wyglâda dzieï swappera u Ciebie. Czy
siedzisz caîy dzieï przed amigâ czy
moûe zbierasz listy przez kilka dni i
odpisujesz na nie np. w weekend.

B - Taaa, z tym odpisywaniem jest
róûnie.  Ale w wiëkszoôci wypadków,
odpisujë tego samego dnia, nastëpnego
zaô wysyîam.  Oczywiôcie nie jestem
jakimô  Supermanem,  ûeby  odpisaê
powiedzmy 8 matoîom po te 8 kilo
dziennie.  To  jest niemoûliwoôciâ
hyhy...  Chyba, ûe ktoô by siedziaî
przez caîy czas przed Amisiâ. W moim
przypadku tego nie uôwiadczysz, oj
nie.  Kiedyô moûe tak, teraz jednak
troszkë zwolniîem.  Myôlë, ûe i tak
jestem z najszybszych w kraju &^). Do
tego  dochodzi  takûe  sprawa  ze
znaczkami  -  wszystko  wysyîam na
nowych.  Wiecie, problemy z pocztâ i
te klimaty...  A nie staê mnie na
kupowanie codziennie znaczków za piëê
dych czy wiëcej. Dlatego staram sië
nie wysyîaê wiëcej listów jak dwa -
trzy dziennie. Odpisujë powiedzmy na
bieûâco, nie jebië dilejów po miecha
jak to niektórzy...  Maxymalnie dwa
tygodnie,  a  to i tak w jakichô
krytycznych   przypadkach.   Hîe,
autoreklama  to  taka  wyszîa, ale
coû zrobiê...  Odpowiadam tylko na
Twoje pytania, panie Klaf. A dzieï
swappera mniej wiëcej wyglâda u mnie
tak:  pobudka  o szóstej rano do
szkóîki, wraca sië przewaûnie okoîo
pierwszej - drugiej.  Przeglâdam co
dostaîem (jakieô dwie godzinki...) i
zaczynam odpisywaê.  Czasami trzeba
sië pouczyê (cooo ?) czy teû spotkaê z
dupâ, wiëc przerwa kilku godzinna w
pisaniu.  A póúniej znów czadu. Tak
do jedenastej w nocy, bo wiëcej nie
dajë rady...  Jak widaê, nawet czasu
na  jedzenie czy zaîatwianie spraw
fizjologicznych nie mam. Oczywiôcie
zdaûajâ sië anomalie od takiego planu,
czasami wogóle sië nie chce mi nic
pisaê i dajë sobie siana przez caîy
dzieï.  Wtedy dopiero czujë, ûe ûyjë
&^).  Przewaûnie jest teû tak, ûe w
sobotë  i  niedzielë  mam  luzy
niesamowite, bo z tygodnia zostaje
dosîownie trzy - piëê listów. Wiëcej
czasu dla panienki, wiëcej czasu dla
siebie.  Czad, nie? Ale nie powiem,
ûebym tego caîego pisania nie lubiî...
To  chyba  wîaônie  w  swappingu
lubië najbardziej - pisaê i ofkoze
czytaê listy.


K - Od dîuûszego czasu mamy na scenie
przypîyw nowych ludzi.  Tobie udaîo
sië   wybiê  ponad  caîe  nowe
badziewiarstwo w dosê krótkim czasie.
Jak osiâgneîeô taki sukces?

B - Baaardzo trudne pytanie.  Ale
podejmujâc  sië  tego,  mogîem sië
spodziewaê, ûe Klaf jakoô mnie zaûyje
&^).  No, ale spróbujmy bez wykrëtów
odpowiedzieê na to pytanie. To, co
teraz mam, co uzyskaîem, zawdziëczam
tylko i wyîâcznie pracâ, zajebistâ
pracâ. Ciëûkim zapierdalaniem dzieï i
noc (jak przeczytaliôcie wyûej...).
Pewnym bodúcem do dziaîania byîo takûe
to, ûe zaîapaîem sië do zagranicznej
grupki jakâ byîa Phuture 303 w bardzo
wczesnym  okresie  mojej  scenowej
egzystencji.  Wtedy nastâpiîa moja
masowa ekspansja na zachód, tudzieû do
polskiej  elity.  I  myôlë, ûe  w
wiëkszej   czëôci  wîaônie  temu
zawdziëczam, ûe zyskaîem tak wiele w
tak krótkim czasie. Chociaû jak sië
dobrze zastanowiê, mógîbym to wszytsko
mieê  i bez tego, ale napewno po
dîuûszym czasie.  Jeszcze raz mówië.
Wszystko to co osiâgnëîem, zawdziëczam
tylko   zajebistâ   pracâ   i
zapierdalaniem. Nie liczë tutaj uroku
osobistego czy îapówek &^).  No i
listów,  które  sâ  chyba  mojâ
specjalnoôciâ.   Uch,  znów  ta
autoreklama &^). Myôlë, ûe piszë doôê
ciekawe,  interesujâce,  a to moim
zdaniem jest wizytówkâ czîowieka. Nie
swappera, ale wîaônie czîowieka. I
chyba  teû to jest mojâ tajemnicâ
sukcesu...  Wîaônie poprzez listy,
szczególnie na poczâtku, dajesz sië
ludziom poznaê po sobie... Jest kilku
takich jak ja, ûe w bardzo krótkim
czasie wybili sië ponad przeciëtnoôê.
Ktoô przecieû musi, nie? &^).


K - A jak patrzysz na nowych którzy do
Ciebie  piszâ.  Czy jesteô dobrym
wujkiem  i  im odpisujesz czy ich
olewasz  tak  jak  wielu  ludzi z
czoîówki.   Wiem   z   wîasnego
doôwiadczenia ûe nowi potrafiâ daê w
kosê i po pewnym czasie ma sië ich
dosyê.

B - Wiesz, jak ktoô napisaî fajny
list, podesîaî fajny staf, to aû z
przyjemnoôciâ  sië takiemu goôciowi
odpowiada.  Wôród  tych nowych sâ
fajowi ludzie, z którymi swapi mi sië
zajebiôcie.  I  majâ tendencjë do
zostania kimô lepszym, o wiele lepszej
reputacji i pozycji niû caîa reszta
nowych... Trzeba takim czasami pomóc,
coô podpowiedzieê itd. Pamiëtam jak
to  ze  mnâ byîo, wiëc sië teraz
poniekâd odwdziëczam.  Sâ oczywiôcie
tacy ludzie, którzy po pierwsze o
samej  scenie  nie  maja zielonego
pojëcia, nie mówiâc juû o swappingu,
po  drugie nie majâ w sobie tego
czegoô,  co  przyciâga  uwagë  a
sië pchajâ i sâ zajebiôcie pewni, ûe
zechcë z nimi poswapiê.  Myôlë, ûe
jeôli  ktoô  chce, ûeby ludzie go
zauwaûyli musi zasuwaê jak niewiadomo
co.  I co najwaûniejsze, musi pisaê
niekoniecznie  dîugie,  ale napewno
ciekawe listy. Bo stafami lepszego od
siebie  napewno  nie zaskoczy, ale
listem moûe. I zdaje mi sië, ûe jest
to  wîaônie  taka  przepustka  dla
mîodych, wchodzâcych na scenë - listy.
Nikt  przecieû  nie odpisze Ci na
beznadziejny czy nudny list, chyba ûe
jakiô maniak (hi Uhu!). Ja napewno
takowym nie jestem. Dla mnie czîowiek
który  do  mnie  napisaî,  musi
prezentowaê coô sobâ, coô pokazywaê.
Beginnerzy z reguîy liczâ na to, ûe
ktoô im tam odpisze na beznadziejny
standard i bëdâ mieli nowy, wspaniaîy
i elitarny kontakt.  Nie tëdy droga
moi mili..  Sîuchajcie mnie, bo wiem
coô o tym &^).  No i oczywiôcie z
takimi goôciami raczej kontaktu mieê
nie  chcë, chyba ûe ktoô naprawdë
wybija sië ponad przeciëtnoôê. Takûe
drodzy mîodzi - nie piszcie do mnie!
Kiedyô îapaîem wszystkie kontakty jak
leci,  po  kolei.  Ale doszîem do
wniosku ûe to strata czasu, kasy i
zdrowia.  Jak ktoô jest gîâbem, nic
tego nie zmieni. Dlatego teraz sobie
wybieram z kim chcë mieê kontakt, a z
kim  nie.  Dyski  teû staram sië
wszystkim  odsyîaê, chociaû czasami
zdaûajâ sië sytuacje ûe muszë dopîacaê
do przesyîki czy coô w tym stylu.
Wtedy niestety dysk myk do mojego
zbioru.  Znaczki teraz kosztujâ tyle
co dyski, nie ma co... Juû ze mnie
taki chuj...


K  - Porozmawiajmy przez chwile o
poczâtkach Twojej kariery scenowej.
Jak  Ty zaczynaîeô i dlaczego tak
naprawde zostaîeô swapperem. Czy nic
innego nie potrafiîeô robiê czy po
prostu od samego poczâtku czuîeô ûe
jest to coô co chcesz naprawde robiê
bo sprawia Ci to duûâ frajde.

B - Hmm, zaczëîem doôê niewinnie,
naprawdë. I w ûyciu bym sië wtedy nie
spodziewaî, ûe  bëdë taki wielki i
sîawny &^).  Poczytaîem sobie kilka
magazynów  które  gdzieô tam skâdô
dorwaîem i zainteresowaîem sië tym
zjawiskiem  jakim  jest  scena.  I
zaczëîem swapiê chyba z powoîania -
odrazu czuîem ûe to coô dla mnie.
Listy zawsze lubiîem pisaê, wiëc nic
prostszego wtedy mi sië nie wydawaîo
jak  napisaê  coô do kilku goôci,
wysîaê i czekaê na odpowiedú. Kilka
odpowiedzi otrzymaîem, dostaîem kilka
porad  czego robiê a czego nie i
zaczëîem  szaleê...   Jednak  mam
nadziejë, ûe nikt mnie z tego okresu
nie pamiëta (co nie Jacool?  &^).
Próbowaîem teû kiedyô, jak jeszcze za
gîëboko  na scenie nie siedziaîem,
rysowaê. Ale, ûe raczej chujowo mi to
wychodziîo  daîem  sobie  siana...
Innych  rzeczy jak muzykowanie czy
kodowanie nie próbowaîem i nie mam
zamiaru.  Swapping w zupeînoôci mi
wystarcza.


K - W ostatnim czasie doôê gîoôno jest
o party organizowanych w naszym kraju.
Jedni mówiâ ûe nie powinno sië piê,
inni zaô ûe bez tego byîo by nudno.
Co Ty robisz na party i czym nasze
zloty Twoim zdaniem, róûniâ sië od
tych z poza granic naszego kraju.
Ponoê tam te imprezy sâ o wiele lepsze
od naszych.

B - Polskie parties sâ napewno inne,
niû te zachodnie. U nas sië chleje,
chleje  i  chleje,  czasami  sobie
pogadasz.  Na zachodzie z tego co sië
orientujë, nawet nie moûna alkoholu
wnosiê na partyplace, wyobraûasz to
sobie?  A takie sytuacje jak na The
Party 5 na przykîad, to juû naprawdë
ômieszâ...  Siedzâ wszyscy na gîównej
sali, przed komputerami ofkoze, obok
lodóweczka,  mikrofalka,  telefony
komórkowe.  Normalnie  szok.  Jak
wiadomo,  Polska  i  Polacy  majâ
wizerunek  pijaków  i zîodziei.  I
pewnym odzwierciedleniem tego co o nas
mówiâ,  jest  to co sië dzieje na
parties. Bynajmniej o samo chlanie mi
nie chodzi, o zîodziejstwo jednak tak.
Ile rzeczy na Intelu 3 zginëîo, co?
Twardziele,  osprzët,  nawet  Amigë
jednemu  zajebali...   Po  prostu
skurwysyïstwo.  Napewno nasze zloty
sië róûniâ od tych zagramanicznych, to
jest pewne.  Ale czy na naszych jest
gorzej?  Nie  wiem, bo na ûadnym
zachodnim  nie  byîem.  Jednak nie
sâdzë, abym dobrze sië bawiî siedzâc
przez  monitorem  te  kilkanaôcie
godzin...  No i parties w innych
krajach niû Polska sâ napewno lepsze,
przede  wszytskim  pod  wzglëdem
organizacji.   I  produkcji  teû.
Atmosferkë bez pomocy wódki teû moûna
zrobiê...  Po prostu tam jest inny
styl ûycia, inny byt.  A ja co na
parties robië? Ofkoze jadë tam przede
wszystkim,  ûeby sië zabawiê, uûyê
ûycia &^).  Bo jak pisaîem u mnie w
mieôcie trudno sië najebaê i zostaê
niezauwaûonym.  Chlanie na parties to
podstawa, bez tego nie ma moim zdaniem
zabawy.  Ci co mówiâ ûe to chujnia,
bezsens, itd.  chyba nigdy nie mieli
zajebistej fazy hyhy... Przeciwnikiem
picia absolutnie nie jestem, jestem
nawet za. I to bardzo 'za' &^).


K - Jak juû jesteômy przy party to
napisz  coô  o  grupkach pijackich
których jesteô memberem. Czy zdawaîeô
do nich jakieô testy czy zostaîeô
przyjëty po tzw. znajomoôci. A moûe
bëdziesz w najbliûszym czasie udeûaî
do jeszcze innych pijackich grup hy
???  Moûe  jest  na scenie jakaô
formacja  do  której chciaîbyô sië
przyîâczyê.

B  -  Obecnie  jestem  we Fractal
Generators i Voodka People... Moûe
nie sâ to zbyt znane i posiadajâce
znanych hlorów grupki (a szczególnie
ta  pierwsza),  ale  napewno  obie
sâ zajebiste.  W obu takûe nie ma
ûadnych   dokîadnych   reguî czy
ustalonych testów, ûeby sië do nich
dostaê.  Wystarczy pokazaê kim sië
jest na party.  I jeôli szefostwo
uzna,  ûe  sië  nadajesz - jesteô
przyjëty. I wydaje mi sië, ûe egzamin
do wszystkich pijackich grup zdaîem na
Staszic Compo 3. Kto byî, napewno wie
o co chodzi hyhy...  Nie czajë sië
zbytnio do czegoô wiëkszego, to w czym
siedzë wystarcza mi.  Chyba ûe sië
znajdzie miejsce w Hlor Dezing hyhy...


K - Nastëpne pytanko. Powiedz, kto
jest najwiëkszym chlorem na naszej
scenie.

B - Eeee, moûe ja? &^). A tak serio:
nie wiem kurwa.  Duûo jest takich
ludzi, co mimo iû czadzâ caîy czas,
trzymajâ  sië na  nogach  (albo  i
nie...).  Przykîadów jest mnóstwo:
Extend, Sagrael, Mr.Uhu czy Mars. Ale
nie mam jakiegoô swojego number one.


K - Dobra, zostawmy party i alkochol w
spokoju. Przejdzmy moûe do spraw poza
scenowych. O ile sië nie myle to masz
jakaô laseczke.  Powiedz nam coô o
niej ??? Czy ona nie ma nic przeciwko
temu ûe caîymi dniami piszesz listy
zaniedbujâc jâ i jej cipke.

B - Tak, mam takâ jednâ - Kaôka sië
zwie. Ci, co mnie znajâ, znajâ i moje
opowieôci  o  niej hyhy...  Bardzo
trudno  nie  wspominaê o  takiej
wspaniaîej kobiecie jak ona. Naprawdë
jest  zajebista  i jedyna w swoim
rodzaju.  I moûna powiedzieê, ûe jâ
kocham, tak naprawdë.  Moûe jest to
dziwna  i nieprawdziwa miîoôê, ale
jebaî to pies... Niektórzy mówiâ, ûe
zakochaê sië w takim wieku jak ja
jestem,  jest niemoûliwoôciâ.  Moûe
tak, moûe nie... Jednak ja czujë do
niej to co czujë. Mimo, iû chodzimy
ze sobâ coô lekko ponad rok caîy czas
odnajdujë w niej coô nowego, coô czego
wczeôniej nie widziaîem (na przykîad
pieprzyka  na prawym poôladku &^).
Naprawdë  jest to odlotowa sprawa.
Acha, moûe jeszcze dodam tylko, ûe
Kaôka ma 15 latek. Wiëc mîodsza jest
ode mnie hyhy.  Mi akurat to nie
przeszkadza, bo naprawdë rozmawia sië
z niâ jak z dorosîâ osbobâ. Mimo
mîodego wieku, ma swoje poglâdy na
rzeczy o których nawet ja nigdy nie
myôlaîem czy nie rozwaûaîem takowych.
I to wîaônie u niej cenië - ten
rozumek.  Urodë  teû,  ale przede
wszytskim stawiam na przód to co ma w
gîowie.  A czy sië nie wkurwia scenë
czy Amigë?  Napewno tak. Kiedyô jej
to zwisaîo, ale ostatnio sië zaczëîa
rzucaê.  A to ûe za duûo czasu siedzë
przed monitorem, a to ûe za maîo czasu
spëdzam z niâ i jâ zaniedbujë. Moûe
nie mówi tego tak bardzo dosîownie,
ale da sië to poczuê hyhy... Chociaû
trzeba powiedzieê, ûe jest ze scenâ
jako-tako  zapoznana,  dziëki  mnie
ofkoze.   Czasami  caîe  wieczory
opowiadam  jej  o  moich kumplach,
parties, wogóle o scenie. Acha, nawet
bardzo  lubi Lazura, to jest jego
grafiki.  Pyta sië czasami, czy mam
coô nowego jego produkcji. Jak tak -
pokazujë. Lubi sobie teû czasami sama
porysowaê (chociaû wiadomo jakie te
rysunki sâ), pograê w róûne giery
(Wormsy czy Slam Tilta...).  Takûe
widaê,  ûe  Amigi  caîkowicie  nie
przekreôliîa, chociaû czasami mocno
sië rzuca.


K  - Tak, a jak powinna wyglâdaê
idealna kobieta.  Moûesz oczywiôcie
podaê jakiô przykîad.

B - Przykîadem idealnej kobiety jest
wîaônie moja Kaôka. A juû napewno pod
wzglëdem tego co ma w gîowie. Bo w
samej budowie zmieniîbym co nieco...
Idealnie by byîo, jakby byîa takiego
wzrostu jak ja (jest o gîowë niûsza),
miaîa troszkë wiëksze cycki no i...
tyle.  Reszta moim zdaniem jest bez
zarzutu.   Jednak  i  bez  tych
'dodatktów'  sië  obejdzie.  Jak
wiadomo, kaûdy ma swój gust, kaûdemu
podoba sië coô innego. Mi akurat pasi
taka Kaôka jakâ mam, i mocno bym
sië zastanowiî  gdybym  mógî  coô
zmieniê.


K  -  Ja  osobiôcie  wole  îatwe
dziewczyny.   Zupeînie   niedawno
wydawaîo mi sië ûe wyrosîem z tego ale
myliîem  sië.  Jak Ty sië na to
zapatrujesz  ???  Czy  zerûnoîbyô
wszystko co ma wîosy, nawet podîoge u
fryzjera.

B  - Nie, napewno nie mam takich
poglâdów  jak  Ty.  Lubië sobie o
coô powalczyê,  w  tym przypadku o
dziewczynë. Z Kaôkâ mëczyîem sië doôê
dîugo, zanim zapoznaîem sië z niâ na
dobre  i  zaczëliômy sië spotykaê.
Jednak w 'tych' sprawach nie jesteômy
bardzo  za  murzynami,  co  nieco
sië zadziaîaîo &^).  Wiesz, potrzeba
czasami jakiegoô uczucia, miîoôci w
tym wypadku.  Nie mógîbym przelecieê
panienki na jakiejô imprezie a póúniej
nawet 'czeôê' jej nie powiedzieê na
ulicy.  To nie dla mnie.  Tak jak
pisaîem, potrzeba mi miîoôci, którâ
oczywiôcie odwzajemniam.  O ile dana
dziewczyna jest tego warta. Takûe sam
sex  nie  jest  tylko  stosunkiem
cielesnym w moim wypadku.  Do tego
trzeba takûe troszkë, a nawet wiëcej,
wîoûyê  miîoôci.  Ostatnio wîaônie
coraz  bardziej  staje  sië  modne
posiadanie staîego partnera, z którym
dzielisz sië wszystkim co masz. Dla
mnie  nie ma seksu bez miîoôci i
kropka.  Ofkoze tacy wykolejeïcy jak
Ty majâ inne poglâdy &^)...


K - Powiedz mi Blaze co najbardziej
cenisz  sobie  u kobiet.  Co jest
najwaûniejsze.

B - Najbardziej cenië w dziewczynie
to, co ma w gîowie. Oczywiôcie sama
uroda jest takûe waûna. Jeôli we îbie
jest pusto, to nawet nie ma o czym
gadaê.  Takûe takie sîodkie, niewinne
ale zarazem gîupiutkie kobietki sâ w
moim przekonaniu suxx. W moim wypadku
dziewczyna musi teû dbaê o siebie.
Nie robiê z siebie na siîë babochîopa,
jak  to  niektóre.  Êpajâ, chlejâ,
jarajâ, ubierajâ sië - zupeînie jak
faceci.  Dziewczyna musi byê kobieca,
a przynajmniej staraê sië byê takowâ.
Takie jest moje zdanie.


K - Teraz juû ostatnie pytanie jeôli
chodzi  o  te sprawy.  Preferujesz
blondynki, brunetki, biaîe, czarne,
czerwone zielone czy ûóîte.

B  - Oczywiôcie ûe fioletowe!  Co
akurat nie byîo uwzglëdnione w Twoim
pytaniu &^). A tak na serio na takie
sprawy nie zwracam zbytnio uwagi...
Chociaû Ci powiem, ûe te rude majâ w
sobie coô...


K - Powróêmy moûe na ziemie czyli do
sceny.  Jesteô swapperem majâcym juû
troche  kontaktów  poza  granicami
naszego kraju. Powiedz nam, czy Twoim
zdaniem my swapperzy polscy róznimy
sië od Tych z zachodu. Jesteômy gorsi
od nich, lepsi czy tacy sami ?

B - Po pierwsze staram sië nie dzieliê
swapperów   na   polskich   czy
zagranicznych.  Jeôli  gîosujë  na
jakieô charsty, to wtedy biorë pod
uwagë wszystkich - i tych z rodzimego
kraju, i tych z Finlandii, Niemiec czy
Szwecji.  Nasi,  polscy  swapperzy
zbytnio  sië  od zagranicznych nie
róûniâ (ofkoze  mówië tu o DOBRYCH
polskich swapperach, którzy dorównujâ
DOBRYM swapperom zachodnim.  Bo jak
wiadomo i za granicâ sâ i pojebane
grupki i pojebani swapperzy - zupeînie
jak  u  nas...).  Moûe tylko pod
wzglëdem listów czy szybkoôci.  To
drugie uwarunkowane jest ofkoze od
tego, czy goôê wysyîa lista lotniczâ
czy normalnâ pocztâ no i jak daleko od
nas  mieszka.  A  pierwsze - jak
wiadomo,  w naszym kraju wiëkszoôê
ludzi  angielski zna bardzo sîabo,
akurat  tak,  ûeby  napisaê  te
kilkanaôcie zdaï do innego goôcia, co
angielski zna w takim samym stopniu co
i my &^). Ofkoze zdarzajâ sië wypadki
takie iû niektórzy z zagranicznych
piszâ  listy  zajebiste,  dîugie i
oczywiôcie  ciekawe.  Jednak takich
jest tylko kilkunastu (którzy sâ znani
na  bardziej szerokâ skalë).  Moûe
dlatego, ûe wiëkszoôê z zagranicznych
pisze  listy krótkie czy nawet na
kartkach,  utarîo  sië  u  nas
przekonanie, ûe na zachodzie liczâ
sobie bardziej stafy niû list. Gówno
prawda, tam jest tak samo jak i u nas.
Czyli niektórzy swapiâ dla listów,
niektórzy dla stafów.  I sâdzë, ûe
naszych  polskich swapperów powinno
sië porównywaê  razem z tymi spoza
naszego kraju.  W koïcu scena jest
jedna, jak i Europa &^). Tak jak w
Niemczech mamy Trashera czy Case'a 78,
w Szwecji Swoop'a czy Crusadera, tak w
Polsce  mamy Qbë czy Jacool'a.  I
wszyscy oni sâ w mniej czy wiëcej
sobie równi. Przynajmniej takie jest
moje  zdanie na ten temat, a jak
wiadomo, moûecie sië drodzy czytelnicy
z nim nie zgadzaê.


K - A jak zapatrujesz sië na coô
takiego jak friendship na scenie. Czy
Twoim zdaniem istnieje coô takiego na
scenie jak przyjaûï pomiëdzy ludzmi
czy  sâ to tylko wymysîy jakiegoô
palanta a tak naprawde chodzi tylko o
staf.

B  -  Napewno  przyjaúï na scenie
istnieje.  W mniejszym lub wiëkszym
stopniu,  ale istnieje.  Nawet jak
swapisz z goôciem krótkimi listami,
zajebistymi stafami, ale jakiô rok -
dwa, to miëdzy Wami tworzy sië jakaô
nitka friendshipu, co nie? Trudno by
Ci byîo póúniej zerwaê z takim kimô
kontakt, bo przecieû znacie sië juû
jakiô kawaî czasu. Nie ze wszystkimi
teû da sië zakumplowaê tak na maxa.
Niektórzy nie chcâ, albo nie potrafiâ
tego zrobiê. Wtedy nie pozostaje nic
innego,  jak  próbowaê  dalej &^(.
Uwaûam, ûe coô takiego jak friendship
istnieje naprawdë, miëdzy wszystkimi
co sië nawzajem znajâ. W takim lub
innym  stopniu,  ale  zawsze.  Na
przykîad  ja  posiadam  prawdziwych
przyjacióî tylko na scenie (nie liczâc
Kaôki &^). Jest kilku takich, co sië
mogë im wyûaliê, napisaê rzeczy, o
których innym bym nie mógî. Przyjaúï,
to  zaufanie miëdzy dwoma osobami;
przyjaúï to braterstwo ûe tak powiem.
I jest úle pojëte teû sîowo - friendly
swapper  w  sloganie  scenowym,  a
szczególnie  swapperskim.  Niektórzy
uwaûajâ, ûe friendly swapper to taki
najlepszy kumpel, któremu powieûyîbyô
wszystko, nawet kozë z nosa &^). Ale
tak nie jest: pojëcia friendshipper a
friendly swapper to caîkiem co innego.
Friendly swapperem moûna byê na wielkâ
skalë,  pisaê do kaûdego zajebiste
listy i wogóle byê da best pod tym
wzglëdem. Ale napewno zdarza sië tak,
ûe do kilku osób piszesz to samo, bo
po prostu nie masz o czym pisaê. I
raczej  tematy  takich  listów  sâ
zawëûone do tematów sceny czy Amigi.
A  do  friendshippera  piszesz  o
wszystkim,  i  takie  same  listy
dostajesz  od  niego.  Moûna sobie
pogadaê  na kaûdy temat, od sceny
poczynajâc a na sytuacji rodzinnej
koïczâê.  Wiadomo przecieû, ûe nie
kaûdemu sië pisze, ûe ojciec cië bije
czy matka jest pijaczkâ, nie? Tylko
najlepszym kumplom, którym sië ufa i
wogóle...  Ja  to  w taki sposób
rozumiem.


K - Tak jak w kaûdym szanujâcym sië
wywiadzie podaj swoje typy na polskë i
ôwiat. Najlepsze demko, koder, muzyk,
swapper, grafik, mag itd...

B - Spoko, wîaônie na to czekaîem...

       Polska

grupa: Anadune

demo: Wit Premium/Freezers

intro: Some Faces/PIL

koder: Oster/Dinx Project

muzyk: Scorpik/Absolute!

grafik: Pickpoke/Scum

swapper: Flapjack/Erotic D.

magazyn: NTB/Lamers

artykularz: Sagrael/Mystic

pack: Speed/Nah-Kolor


     Ôwiat

grupa: Three Little Elks

demo: Passengers/Three Little Elks

intro: Pure/Sonik Clique

koder: Offa/The Black Lotus

muzyk: Chorus^Sid/Jewels

grafik: Danny/The Black Lotus

swapper: Crusader/Session

magazyn: Generation/Artwork

artykularz: RockDaZone/Artwork

pack: Lunch Pak/Eltech


Chcâc byê obiektywnym, nie podawaîem
memberów  ani produkcji Floppy, bo
wiadomo jakby Polska w innym wypadku
wyglâdaîa &^).  I akurat tak zawsze
glosujë, wiëc jakby co to z wontami
nie do mnie.  Szczególnie jeôli o
swapperów chodzi &^).


K - Nasza scena trzyma sië caîkiem
dobrze  ale  nie da sië ukryê ûe
swapping umiera i to w zaskakujâcym
tempie.  Dowodem na to jest masowe
opuszczanie sceny przez najlepszych
polskich  swapperów.  Zostaîo  ich
zaledwie kilku i moûna ich policzyê na
palcach jednej rëki. Czy nie uwaûasz
ûe najwyûszy czas przesiâôê sië na
modem.

B - Nie, napewno nie. Swapping bëdzie
do koïca istnienia sceny! Pierdolenie
w stylu:  'modem to przyszîoôê; jest
taïszy niû tradycyjny trading' jest
pokurwione.  Wiëkszoôci nie staê na
zakup modemu, a co mówiê o pîaceniu
rachunków.  A to, ûe odchodzâ tacy
ludzie jak Mars, Dave czy Sagrael? Po
prostu dali sobie siana, zwâtpili w
Amigë czy w scenë, chcieli mieê trochë
spokoju, wkurwiaîo ich pisanie listów,
nagrywanie  stafów  czy  wysyîanie
listów.  Powodów moûe byê mnóstwo.
Jednak to jest ich wîasna decyzja,
wiedzieli co tracâ. Mailtrading jest
zajebisty, nikt mi tego nie wmówi, ûe
nie.  Modemiarze majâ swojâ scenë, my
mamy swojâ.  Niby jest to jedna i ta
sama, ale inna &^). Ja przykîadowo
bym przesiâôê sië nie mógî, napewno
nie.  Szkoda by mi byîo kumpli, tych
wszystkich   zajebistych   listów.
Dlatego  teû apelujë:  ludzie, nie
kupujcie modemów! &^).


K  -  W  ostatnim czasie zaczâîeô
pojawiaê sië doôê czësto na chartsach
na caîkiem wysokich pozycjach. Czy
chartsy sâ dla Ciebie waûne czy po
prostu wali Cië to czy na nich sië
znajdziesz czy teû nie. W koïcu dla
swappera jest to jedyna rzecz w której
moûe pokazaê wszystkim ûe jest dobry i
na co go staê.

B - Oczywiôcie, ûe czarsty sâ dla mnie
waûne, jak dla kaûdego.  Kto mówi
inaczej jest albo palantem, albo nie
wie co mówi &^).  Masz racjë co do
tego,  ûe  czartsy  sâ  jakoby
wyznacznikiem  pozycji i 'dobroôci'
swappera na scenie. Lukasz na takiego
Boombastica  i  sië  mniej  wiëcej
orientujesz, kto jest dobry a kto nie.
Bo na cienkich chyba sië nie gîosuje,
co  nie?  Mnie  wysokie  pozycje
mobilizujâ jeszcze bardziej do pracy,
aûeby  wejôê  jeszcze wyûej trzeba
zapierdalaê jeszcze mocniej, co nie?
I jak sië dojdzie na sam szczyt, takûe
trzeba trzymaê niezmienny poziom, coby
nie spasê na mordë. Tak to juû jest
hyhy...  Jak sië chcesz wybiê, musisz
zapierdalaê  niezmordowanie.  Jeôli
chcesz  byê  na  chartsach, musisz
zapierdalaê najmocniej jak sië tylko
da.  Jeôli chcesz byê najlepszym,
musisz... dokoïczcie sobie sami.


K - Na swap i caîâ zabawe w scene
poôwiëcasz niewâtpliwie sporo czasu.
Czy  nie uwaûasz ûe staîa sië ona
czëôciâ Twojego ûycia.

B - Napewno jak wiëkszoôê swapperów,
nie wyobraûam sobie nawet dnia bez
dostania  jakiegoô listu, czy nawet
napisania takowego.  Bez sceny moje
ûycie byîoby cholernie nudne, bo co w
tym  fajnego  chodziê  do  budy i
siedzieê póúniej caîymi dniami w domu
(nie wspomnë juû tutaj o panience, bo
to swojâ drogâ &^). Scena jest jak
zauwaûyîeô czëôciâ mojego ûycia, jest
tym czymô od samego poczâtku. Kiedyô
co prawda w mniejszym stopniu, ale
zawsze.  Potrafië  siedzieê  kilka
godzin nad listem do jednego kumpla,
kilka    godzin    siedzeê nad
jakimô artykuîem. Ostatnio zauwaûyîem
u siebie taki dziwny nawyk, ûe nawet
jak nie mam nic do odpisywania, i tak
wîâczam Amigë i coô tam robië, ûeby
nie wiem jak to byîo nudne. Sîucham
sobie  modków  czy  robië selekcjë
kontaktów &^).  Robië wszystko, ûeby
tylko  posiedzieê  przy  tej mojej
drugiej miîoôci, przy tej pasji jakâ
jest Amiga no i scena. Takûe jeôli
jestem wolny od komputera, czësto sië
przyîapujë na myôlach typu: 'wrócë do
doma, poodpisujë na listy' czy myôlë
jaki by tu artykuî napisaê.  Tak,
napewno scena sië staîa czëôciâ mojego
ûycia.  Nie wyobraûam sobie tego, jak
mógîbym nie pojechaê na jakieô party,
jak mógîbym nie pisaê przez miesiâc do
ludzi...  I mogë zapewniê, ûe tak
szybko jak co poniektórzy ze sceny nie
odejdë.  W  tym  momencie  pewnie
niektórych zmartwiîem, szkoda &^).

K - Odbijmy ponownie na chwilke od
sceny.  Co byô zrobiî jakbyô znalazî
walizke peînâ kasy. Na co przeznaczyî
byô  ten  caîy  kwit poza of coz
kupieniem stampów, dysków i kopert.

B  - Napewno rozbudowaî bym sobie
sprzët.  Wiëkszy twardziel i Blizzard
z 10 megsami recommended. Co wiëcej?
Jakiô zajebisty sprzët, ale muzyczny
bym sobie zakupiî. No i masë kaset,
ofkoze z mojâ ulubionâ muzykâ hyhy...
Sprawiîbym    mojej   dzieweczce
niespodziankë  w  postaci  jakiejô
wycieczki do Wîoch czy Paryûa, ot,
ûeby sië troszkë rozerwaê. A jakby
jeszcze starczyîo, jakieô party bym
zorganizowaî, z zajebistymi nagrodami,
z wolnym wstëpem dla wszystkich, z
chlaniem za darmo i takie tam...


K - Czy lubisz drogi Blaze graê w
bierki elektryczne ???

B - Oczywiôcie, ûe nie Ty matole!
Wolë graê przyczîapy z bulburatorami z
homologacjâ  i atestem ministerstwa
zdrowia.  Ofkoze mogâ byê i bez, ale
wtedy nie ma zabawy...


K - To chyba wszystko. Dziëki Ci ûe
zechciaîeô   udzieliê   mi  tego
króciutkiego wywiadu i mam nadzieje ûe
jeszcze kiedyô przeprowadze go z Tobâ
ponownie. Oczywiôcie na koniec napisz
co tylko chcesz, pozdrów kogo chcesz i
zrób co chcesz (tylko bez walenia
konia :)

B - No, czy on taki króciutki jest, to
bym  nie powiedziaî &^).  Teû sië
cieszë, ûe zechciaîeô coô takiego ze
mnâ przeprowadziê.  Jak pewnie wiesz
to udzielam czegoô takiego pierwszy
raz w ûyciu, ale nie powiedziaîbym
ûeby  byîo beznadziejnie &^).  Mam
nadziejë, ûe sië kiedyô jeszcze raz
zmówimy hyhy... No i ofkoze chciaîbym
w tym momencie pozdrowiê mojego tatë,
mamë, braci, dziadka i babcië, kotka,
rybki, akwarium, wujka Zenka, ciotkë
Kunegundë, úóîwia, tego matoîa co stoi
obok mnie, wszytskie moje wszy no i
ofkoze kontakty! Innych ludzi których
znam teû.  A konia i tak sobie zaraz
zwalë, widziaîem przed chwilkâ jak
sâsiadka  z  naprzeciwka  ôciâgnëîa
bluzkë...  Ûegnaj Klaf, natura wzywa!
Uuuaaaaaaaa........


KONIEC  FYFIATU.  WSZYSTKIE PYTANIA
BYÎY CELOWE I ZAMIERZONE. PYTAJACY
NIE  PONOSI  W  SZATNYM  WYPATKU
ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA ODPOWIEDZI
JAK I PYTANIA.