Invitation to Gravity 4 (1999)

found inTypeAuthorYear
downloadSpeed 45
on Remedy 1999
Diskmagazine, Packdisk
Nah-Kolor
Acid - Alvin - Bald Horse - ...
a6/99
added 6/16
                 GRAVITY #4
                 ----------
 
              DEMO PARTY 27-29.08.99
           Oôrodek ZHP nad Jeziorem Turawskim
 
          Music Competition - oddaj swojâ pracë!
      UWAGA! Prace muzyczne zbieramy tylko poprzez INTERNET!
  
                 PARTY PLACE
                 -----------
 Zapraszamy Was na czwartâ edycjë Gravity! Cieszymy sië, ûe piwna promenada,
 las, plaûa i jezioro spotkaîo sië z Waszym wiëcej niû przychylnym przyjëciem
 :-) Jak bëdzie tym razem?
 
 Prognozy dîugo terminowe zapowiadajâ upalny sierpieï ;-) Wiëc o ile tylko
 szefem oôrodka ZHP bëdzie dalej ten sam wspaniaîy i wyrozumiaîy ;) czîowiek
 co ostatnio, to oczywiôcie znowu zaprosimy Was nad Jezioro Turawskie.
 
                 COMPETITION
                 -----------
 Czekajcie na peînâ wersjë zaproszenia. Tutaj najprawdopodobniej niewiele sië
 zmieni.  Jedynâ wiëkszâ zmianâ bëdzie oddawanie prac muzycznych po przez
 internet (wreszcie!). Dead line wyznaczony zostanie na tydzieï przed party.
 Reszta prac zostanie zebrana tradycyjnie, na party.
 
              RULES - INVITE ONLY?
              --------------------
 Czy bëdâ imienne zaproszenia, czy nie, o tym zadecydujâ (zapewne gorâce)
 dyskusje w gronie organizatorów. Decyzja zostanie podjëta (nie)demokratycznâ
 wiëkszoôciâ gîosów ;-)
 
 Ale juû teraz moûemy powiedzieê, ûe na party zapraszamy TYLKO ludzi
 trzeúwych, cokolwiek miaîoby to znaczyê. Nie planujemy zorganizowania tekno
 imprezy podczas party.  Skâd ta zmiana? Zawsze chcieliômy by Gravity #4
 staîo  sië miejscem spotkaï wszystkich scenowców i miaîo swój wîasny
 niepowtarzalny klimat.  Naszym zdaniem scena komputerowa ma byê formacjâ
 progresywnâ i niezaleûnâ. Tymczasem totalne i dîugodystansowe SZUFLADKOWANIE
 jej w kwasy jest niestety tego zaprzeczeniem. Jeôli komuô sië to nie podoba
 to trudno. Na zabawy z chemiâ sâ inne miejsca.
 
 
                  CONTACT
                  -------
              gravity4@soft.com.pl
 
 UWAGA!  Na to konto przyjmujemy tylko listy o wielkoôci do 15kb. Wiëksze
 kasowne bedâ automatycznie, jeszcze na serwerze.
 
 
                ORGANIZATORZY
                -------------
                KAZik/Anadune
              Sharp/NeonBros^Anadune
 
  (szczegóîowa lista organizatorów bëdzie uzupeîniana do koïca czerwca)