shot
shot

Credits and Features

If you see an error in these credits, please tell us.

Also Credited Groups

Made

Release Features

TitleTypeAuthorcontained asYear
Music
(Noisetracker/Protracker)

No author infos


86924 bytes / crc
E171B663
a8/90
added 1/18

Release Connections

Contained In Packs

TitleTypeAuthorcontained asYear
downloadSoporific 61Packdisk
Cave
Flyer - Hot - Mr. Spiv

160548 bytes / crc
6D2545A7
a11/90
added 1/18

Downloads

Direct Files

Files From Features

  Information

  About

  any Polish guy who could help decipher the credits ?

  Text Inside this Production

  GDY NIEZMIERZON;, CIEMNO=> PRZESZY@ O=LEPIAJ;CY B@YSK,A ODWIECZN; CISZ< ROZDAR@ OG@USZAJ;CY GRZMOT,WTEDY TO NASTA@Y CZASY Z@A, KRWI I STALI...   JOKER TEAM  PRESENTS  CROMDEMO   A BY@Y TO CZASY GDY WSZYSTKO CO NAS OTACZA@O BY@O POT<%NE. OGROMNE LASY OTACZA@Y WYSOKIE ZAMKI KT#RYCH LOCHY KRY@Y NIEZBADANE TAJEMNICE. NIEKO&CZ;CE SI< KRAINY PRZEMIERZALI WIELCY WOJOWNICY WALCZ;CY ZE WSZELKIM Z@EM. A Z@O BY@O WTEDY NAJBARDZIEJ POTE%NE I ZNAJDOWA@O SI< WSZ ... read more