shot

Credits and Features

If you see an error in these credits, please tell us.

Scalaris (Series Publishers)

Code

Music

Graphics

Text

Individuals and Guests

Text

Release Features

TitleTypeAuthorcontained asYear
Music
(Noisetracker/Protracker)

Timer

109546 bytes / crc
6255FCAC
a2/95
added 5/13
Music
(Noisetracker/Protracker)

Timer

114316 bytes / crc
2E8796C9
a4/95
added 5/13
Music
(Noisetracker/Protracker)

Timer

82680 bytes / crc
C3F82D45
a6/94
added 5/13

Downloads

Direct Files

Files From Features

Interviews

Interview with Ace

Interview with Ari

Interview with Binary

Interview with Chris

Interview with Norby

Interview with Robson

Party Invitations

Invitation to Saturne Party 3 1995-04 (postponed)

F  PARTY
               ---------------------
               THE SATURNE PARTY III
               ---------------------
               15-16-17 Avril 1995

The party is held in the "Parc Floral de Paris", into a very pleasant natural
environment (about 70 acres of green-spaces), very accessible, important and
free park-places.
The main room is able to welcome more than 8,000 people and you'll find at
your disposal for your com
... read more

Party Reports

Report on Primavera 2 - 1995

D  PRIMAVERA/CHRIS
             Krótkie sprawozdanie z party
                 PRIMAVERA 2


 Dnia 11-12 marca, bieþæcego roku, odbyîo sie party w Starachowicach. Byîo
to juþ drugie party w tym samym miejscu. Na zaproszeniu, które dostaîem widniaî
napis "Amiga only", wiêc pojechaîem.

 Jazda  byîa spokajna, nie zauwaþyîem þadnych brutalnych scen ani tym
podobnych.  Jakiõ goõciu puõciî pawia przez okno i powstaî îadny deseñ. Poz
... read more

Report on Visual Party 4.0

F  VP/JUBAL

                Visual Party 4.0
               ##################

  Po raz ostatni juþ w roku '94 polska scena amigowska spotkaîa siê w
Tarnowie.  Sîowo "spotkaîa siê" jest byç moþe trochê za mocne, gdyþ w imprezie
uczestniczyîo zaledwie kilkunastu, kilkudziesiêciu czîonków amigowskiej sceny.
Zgodnie  z  tradycjæ  byîo  to  równieþ party commodorowskie, choç wõród
organizatorów dominowali amigowcy.  Caîoõ
... read more