PARTY

Visual Party 4.0
Party

 • Country: Poland
 • City: Powiat tarnowski
 • Party began on: 1994-12-28
 • Party ended on: 1994-12-30

Reviews and Reports

TitleTypeAuthorYear
downloadBigoz 7Diskmagazine
interviews
Scalaris
Ari - Aron - Asia - ...
a4/95
added 5/13

Review Text

F  VP/JUBAL

                Visual Party 4.0
               ##################

  Po raz ostatni juþ w roku '94 polska scena amigowska spotkaîa siê w
Tarnowie.  Sîowo "spotkaîa siê" jest byç moþe trochê za mocne, gdyþ w imprezie
uczestniczyîo zaledwie kilkunastu, kilkudziesiêciu czîonków amigowskiej sceny.
Zgodnie  z  tradycjæ  byîo  to  równieþ party commodorowskie, choç wõród
organizatorów dominowali amigowcy.  Caîoõ
... read more