Author

Guma
Texter, Graphics Artist, Swapper, ASCII Artist

Jobs in Releases

  
all # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
no matches in 97266 total entries

Interviews with Guma

Interview found inTypeAuthorYear
downloadSpeed 30Packdisk
Nah-Kolor
Bald Horse - Blaze - Lazur - ...
cc7/97
added 11/06
Interview found inTypeAuthorYear
downloadVisitors 1Diskmagazine
AGA Chipset required - interviews
Phase Truce
Hangman - Kro - Neuromancer
a9/98
added 5/12

Interview Text

Wywiad zostaî przeprowadzony w odlegîych
czasach  ,jednak  wypowiedzi  Gumy (w
wiëkszoôci) uznaîem za ponadczasowe i
postanowiîem jednak umieôciê ten text...
                 hangman


HG- Hangman/PhaseTruce^ActiveMinds
GM- Guma/NahKolor^ActiveMinds


HG-  Hello  GUMA!  Na poczâtku moûe
przedstaw sië ôlicznie wszystkim jako Bóg
nakazaî.

GM- Well, jestem sobie Guma of Ambrosia
Amnesty Comic Woodheads U"race Active
Minds. Na scenie jestem od 3 
... read more

Releases that mention this Person as a Member

As Member of DepthCategoryAuthorYear
downloadsFucked Girl
aka Swaptro
Intro
AMOS code
Depth
Cerber - Kazik - Timer
a4/96
added 2/99
downloadsSwaptroIntro
Depth
Hangman - Opal - Timer
a7/96
downloadSwaptro 3Intro
Depth
Cerber - Timer
8/96
added 12/07