Author

Traitor
Texter, Graphics Artist, Swapper

 • Known as active in 1996-2001
 • Country: Poland
 • Known as member of Nah-Kolor in 1998-2001, MadWizards in 1999, Phase Truce in 1996-1998, Tng in 1999
 • Also with this name: Traitor (Limited Edition, Bad Karma, Mystic, The Data Division/Data Division, Corrupt, Zillion Hours) (FI), Traitor (Quartex, Red Sector Inc., Crystal, Alliance Design, TRSI, Unique, Delight, Traitor Industries) (FR), Traitor (Motion (DE)), Traitor (Iris)

Jobs in Releases

  
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
showing 1 to 10 of 12 matches from 91876 total entries1 2
fullscreen
Title Group Category Year
downloadBeret 3
Job: Text
Beret Squad
Diskmagazine
AGA Chipset required
cc4/99
added 5/14
downloadBlow
on Quast '98

Job: Graphics (3d)
Nah-Kolor
Demo
AGA Chipset required
8/98
added 11/11
downloadDive
on Intel Outside 5

Job: Graphics (3d)
Nah-Kolor
40k Intro
8/98
downloadExcess 5
Job: Text, Graphics (titles)
MadWizards
Diskmagazine
AGA Chipset required - interviews
a8/99
downloadFreedom
on Rush Hours 1 - 1997

Job: Graphics (texture)
Phase Truce
64k Intro
AGA Chipset required
2/97
added 5/12
downloadGlaz 2
Job: Text
Phase Truce
Diskmagazine
97
added 5/12
downloadGlaz 3
Job: Graphics (raytrace)
Phase Truce
Diskmagazine
AGA Chipset required
cc3/99
added 5/15
downloadMagic
on Mekka Symposium 2001

Job: Graphics
Nah-Kolor
Demo
AGA Chipset required
4/01
downloadMute 12
on Satellite 2 - 1999

Job: Graphics (logo)
MadWizards
Demo
no screenshot - AGA Chipset required
12/99
added 11/99
downloadOrganic
on Satellite 1 - 1998

Job: Graphics (3d)
Phase Truce
Demo
AGA Chipset required
11/98
added 11/07

Interviews with Traitor

Interview found inTypeAuthorYear
downloadSpeed 40
on Rush Hours 2 - 1998
Packdisk
Nah-Kolor
Bald Horse - Blaze - Lazur - ...
cc4/98
added 11/06
Interview found inTypeAuthorYear
downloadVisitors 1Diskmagazine
AGA Chipset required - interviews
Phase Truce
Hangman - Kro - Neuromancer
a9/98
added 5/12

Interview Text

 T - Traitor/Nah-Kolor
 P - PeeR/Phase Truce P: Czeôê! Moûe sië przedstawisz...


 T:  Witaj Peer.  Nazywam sië Tomasz
Cechowski, moja xywka to Traitor. Mam
dwadzieôcia lat i mnóstwo wolnego czasu
poniewaû  skoïczyîem budë i na razie
nigdzie nie pracujë.  Na scenie jestem
od...  Trudno powiedzieê od kiedy, ale
datujë to pierwszym wyjazdem na party
Polish Summert"96.  Oczywiôcie juû duûo
wczeôniej sië niâ interesowaîem, ale nie
miaîem  st
... read more

Releases that mention this Person as a Member

As Member of Phase TruceCategoryAuthorYear
downloadBeut64k Intro
AGA Chipset required
Phase Truce
Binar - Kaiser - Luk - ...
11/96
added 11/07